Wedstrijdreglement

NTB
– De reglementen van de Nederlandse Triatlon Bond zijn van toepassing.
Link: Reglementen NTB

Stayeren is NIET toegestaan bij de recreatieve wedstrijden (wel bij de Eredivisie Sprint).

Deelnemen
– Deelnemen, dat wil zeggen: op de hoogte zijn en akkoord gaan met de reglementen van de NTB.
– De teamcaptain dient bij het meldpunt een geldige NTB-licentie (op smartphone of uitgeprint) te tonen met pasfoto van het team.
– Er zijn geen verzorgers of begeleiders (van welke aard van ook) toegestaan op de parcoursen en in de wisselzones.

Eigen risico
– Iedere deelnemer is bij de NTB verzekerd.
– Buiten de verzekering doet iedereen mee op eigen risico.
– De organisatie aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid welke kan voortvloeien uit deelname. Dit geldt ook voor het zoekraken van waardevolle voorwerpen.

Wedstrijdleiding, vrijwilligers, EHBO en politie:
– Alle aanwijzigingen dienen te worden opgevolgd. De wedstrijdleiding heeft het recht om deelnemers uit de wedstrijd te nemen of in te grijpen in het wedstrijdverloop wegens medische redenen of overtreding(en) van het reglement.

Afstanden
– U bent zelf verantwoordelijk voor het afleggen van de volledige afstanden van elk onderdeel van de triathlon.
– Bochten afsnijden e.d. leidt direct tot diskwalificatie!
– Gebruik op het fietsparcours de fietscomputer voor de juiste afstand.
– Het aantal rondes wordt d.m.v. My Laps ChampionChip geregistreerd.
– De definitieve uitslag wordt gepubliceerd nadat alle controles zijn uitgevoerd.
– Als blijkt dat men niet binnen de zwemlimiet kan finishen, wordt men vroegtijdig uit de wedstrijd gehaald.

Tijdregistratie
Wanneer u een ChampionChip huurt, dient u de chip direct na de finish in te leveren. Indien de chip niet wordt ingeleverd, dan gaan wij er vanuit dat u de chip wilt behouden. Wij brengen vervolgens € 30,- in rekening.

Uitvallen
– Mocht u uitvallen, dan dient u zich af te melden bij (official bij de) finish.

Straffen
Bij een stayerovertreding wordt een blauwe kaart door de jury getoond met bijbehorende tijdstraf (2 minuten bij de OD, 1 minuut bij de Sprint), te voldoen in de strafbox aan het fietsparcours.
Overige overtredingen (zoals blokkeringen, rechts inhalen of afval wegwerpen) worden aangegeven met een gele kaart. U dient op eigen initiatief in de strafbox aan het eind van het fietsparcours de straf uitzitten, dus voordat u start met het loopparcours. Tijdstrip niet uitzitten = automatisch en directe diskwalificatie.
Een rode kaart wordt getoond voor ernstig onsportief gedrag, waaronder afsnijden, hinderen van anderen, etc. Een rode kaart kan direct gegeven worden zonder voorafgaande waarschuwing. U bent direct gediskwalificeerd.

Straffen Eredivisie
Voor iedere overtreding (behalve gemaakt bij het zwemmen) wordt 10 seconden straftijd uitgestaan in de strafbox op het loopparcours.

Protesten
– Na uw finish bij een official aankondigen en binnen 15 minuten bij de wedstrijdleider in te dienen.

HOOFDSPONSORS

SUBSPONSORS